Zakelijk

Advocaat nodig om een CIS registratie op te vragen?

Veel mensen in Nederland hebben een CIS registratie. De Stichting CIS is immers een belangenbehartiger voor verzekeraars en houdt hiervoor een databank bij waarin het verzekeringsverleden van verzekerde personen wordt vastgelegd. Een CIS registratie kan grote gevolgen hebben voor het verkrijgen van een verzekering of gebruik maken van andere financiële diensten. Daarom hebben veel mensen de behoefte om te weten of ze een CIS registratie hebben en op welke manier de gegevens zijn vastgelegd. Je hebt géén verzekeringsadvocaat nodig om een CIS registratie op te vragen maar wel om deze te laten verwijderen als je het oneens bent met deze notitie.

Gevolgen CIS registratie

De letters CIS staan voor Centraal Informatie Systeem. Verzekeraars en andere financiële instellingen kunnen inzage krijgen in deze databank als er de behoefte bestaat om inzicht te krijgen in het verzekeringsverleden bij een verzekeringsaanvraag. De gevolgen van een CIS registratie zijn niet groot mits deze notitie niet voorzien is van een EVR verwijzing. De letters EVR staan voor ‘Extern Verwijzingsregister’. Dit register kan gezien worden als de zwarte lijst voor verzekeraars. Een persoon krijgt een EVR verwijzing als er sprake is van rijontzegging, verzekeringsfraude of het niet betalen van de verzekeringspremie. Een CIS registratie met EVR verwijzing kan een reden zijn om een verzekeringsaanvraag te weigeren.

Inzageverzoek CIS registratie

Op het moment dat je een CIS registratie hebt, of je wilt dit nagaan, heb je het recht om te weten wat er precies vermeld staat. Dit zijn immers persoonsgegevens. Iedere persoon kan zelfstandig een inzageverzoek van een CIS registratie indienen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkeld webformulier dat te vinden is op de website van stichting CIS. De privacy wetgeving schrijft voor dat dit persoonlijk moet gebeuren. De Stichting CIS voorziet je dan van een exacte weergave van de gegevens die er in de databank zijn opgenomen. Je krijgt inzicht wie je geregistreerd heeft, wanneer dit is gebeurd en de reden waarom je geregistreerd staat. 

Verzekeringsadvocaat om een CIS registratie te laten verwijderen

Het is goed te weten dat de Stichting CIS niet zelf verantwoordelijk is voor een CIS registratie en deze ook niet zelfstandig mag verwijderen. Hiervoor zijn de verzekeringsmaatschappijen zelf verantwoordelijk. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat je in vrijwel alle gevallen een verzekeringsadvocaat nodig hebt om een CIS registratie te laten verwijderen. Een verzekeringsmaatschappij die verantwoordelijk is voor de registratie zal immers niet snel bereid zijn om de notitie te verwijderen. Een advocaat die gespecialiseerd is in verzekeringsrecht kan je van een maatwerk advies voorzien, je vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en je belangen behartigen bij een eventuele juridische procedure over het verwijderen van een CIS registratie.